BoBloggen

Information

This article was written on 24 maj 2017, and is filled under Bygga Hus.

Current post is tagged

, ,

Bygga utan bygglov

Bygga utan bygglov? Låter nästan för bra för att vara sant? Faktum är att det finns fler sätt än man kan tro att få uppföra en byggnad utan bygglov. Här går vi igenom de möjligheter vi känner till, men tänk på att alltid dubbelkolla med berörda myndigheter och på att reglerna skiljer sig mellan olika kommuner.

När vi började undersöka möjligheterna till att uppföra ett attefallshus som ofta lite luddigt kallas bygglovsfritt märkte vi efter ett tag att det fanns betydligt fler regler kring att uppföra ett attefallshus än en gäststuga – i alla fall i vårt fall.

Det stämmer att det generellt sett inte krävs bygglov för attefallshus, förutom under särskilda omständigheter. Däremot krävs det alltid ett startbesked, det innebär att du inte kan börja bygga när och hur du vill. Det visade sig även att det hus jag ritat på hade ett för litet badrum då det måste vara handikappsanpassat (anledningen till detta fick vi reda på långt senare). När man har en så liten yta som 25 kvadratmeter så faller det sig ganska naturligt att försöka köra ett badrum i sann compact living anda – tyckte vi.

Men under samtalet med kommunen visade det sig att då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område så finns möjligheten att uppföra en s.k. komplementbyggnad helt bygglovsfritt – vi kunde påbörja bygget när vi vill.

Självfallet finns det regler att hålla sig till. Dessa regler är dock betydligt mer svävande och skiljer sig från kommun till kommun. I vårt fall (Uppsala kommun) så får komplementsbyggnaden vara upp till 50 kvadratmeter (dock max 50% av byggnadsarean av huvudfastigheten). När det kommer till badrum finns inga särskilda regler, mer än att det ska vara anslutet till ett godkänt avlopp givetvis.

Byggnaden måste dock uppföras i anslutning till huvudfastigheten. I bygglagen så framgår det inga exakta siffror, men hos kommunen gick de efter ett tidigare domslut som sa inom 30 meter från huvudfastigheten.

Byggnaden får endast vara i ett plan, men någon exakt begränsning på höjden finns inte, förutom att det inte får upplevas som stort i förhållande till huvudfastigheten. Vi har valt att hålla oss till strax under 50% av byggnadsarea och lägre än huvudfastigheten för att vara på den säkra sidan.

Attefallshus vs Gäststuga (komplementbyggnad)

Här går vi igenom skillnaderna mellan Attefallshus och Gäststuga (komplementbyggnad)

Kommer snart

Kommentarer inaktiverade.